Blog

Image from page 245 of “Leerzaame zinnebeelden” (1757)

Image from page 245 of “Leerzaame zinnebeelden” (1757)
Online Education
Identifier: zinnebeeldenleer00spin
Title: Leerzaame zinnebeelden
Year: 1757 (1750s)
Authors: Spinniker, Adriaan, 1676-1754 Vinne, Vincent Laurensz van der, 1628-1702 Bosch, Jan, fl. 1736-1780
Subjects: Emblems Moral education
Publisher: Te Haarlem : By Jan Bosch, boek- en papierverkooper
Contributing Library: Getty Research Institute
Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
nd, meteenen hond Ipeelende , ten laatfte daarvan gebeeten. 158 XXXVIII. Ecne rivier, zich in de zee uitflortendc. 162 XXXIX. Eenvogei, uit den flrik geholpen. 166XL. Een put, waar uit veel gefchept word , en die goed water geeft: en een, die llil ftaat, en ftinkt. 170 XLI. Het kind, vervaard voor den bullebak. 174. XLIL Het vogelhck. 178 XLIII. Eene donkere wolk, voor de zon gefchooven. 182 XLIV. Volle koornaaren, nederwaarts hangende. 188 XLV. Een hond, zynen meefter om fpyze vleijende. 192 XLVI. Een fchipper, by tyds zeil minderende. 19ÖXLVII. Menfen, die eene kleine waterader zien, en naar den oorfprong zoeken. 200 XLVIII. Eene kaars, door den wind uitgeblaazen. 204 XLIX. Een mens, die op een ftroomend water wil timmeren. 208 L. Hooge en laage koornaaren, te gelyk afgemaaid. 212 Verbeter in Q;eii. Bladz: RegeL Staat. Lees, 6 z in vvaercld indewaereld. 64 I vegeeren vcrgcetcn. 95- 17 aan t aan het. iz3 I afgelen* afgelegen. ii8 9 onwankelbaar onwandelbaar 133 7.6 is zyn is in zyn.

Text Appearing After Image:

Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability – coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

no comment

Leave a Reply